Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken

Aanleiding tot Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken (WOWK)

In de afgelopen jaren heeft RWS-WVL in opdracht van DGWB gewerkt aan de update van de Leidraad Kunstwerken. Dit was nodig omdat de Leidraad Kunstwerken in vele opzichten sterk is verouderd: Zo is de Leidraad niet gebaseerd op de overstromingskansbenadering en sluit deze niet aan op het vernieuwde Bouwbesluit uit 2012. Daarbij dateert de Leidraad Kunstwerken van 2003 en geven ook de 15 jaar ontwikkeling van waterkeringstechniek en ervaring met de Leidraad Kunstwerken, bij verschijnen van haar opvolger, aanleiding tot aanpassingen en verbeteringen. Dit heeft geleid tot een 'Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken (pdf, 7.9 MB)' (WOWK), welke in 2018 is opgeleverd. Referentiedocumenten die bij het opstellen van de WOWK zijn gebruikt en niet eenvoudig zijn te verkrijgen, zijn te downloaden via: "referentiedocumenten WOWK

WOWK en BOI

De WOWK biedt methoden waarmee op praktische wijze kan worden geverifieerd of het ontwerp van een waterbouwkundig kunstwerk in een primaire waterkering gedurende zijn gehele levensduur het in de wet vereiste waterkerend vermogen bezit. Deze methoden zijn ook toepasbaar voor een verificatie voor kleinere periodes, dus ook geschikt voor een WBI-beoordeling.

Leidraad Kunstwerken vervalt en opnemen WOWK in Technische Leidraden

Eind 2019 heeft het ENW geadviseerd om de Leidraad Kunstwerken te laten vervallen en de WOWK op te nemen in de Technische Leidraden. In maart 2020 heeft DGWB in overleg met RWS-WVL dit advies overgenomen. De WOWK gaat onderdeel uitmaken van de Technische Leidraden, waarbij in 2021 de uiteindelijke blauwe versie in het portaal van de Technische Leidraden wordt opgenomen.

Groene en blauwe versie WOWK

De WOWK is op dit moment een groene versie. De instrumenten waarmee wordt gewerkt zijn relatief nieuw. De voorgestelde methoden en werkwijzen zijn getest op een beperkt aantal cases. Daarom zijn suggesties tot verbetering en/of optimalisatie van de voorgestelde werkwijzen van harte welkom. Deze kunnen worden aangedragen via de Helpdesk Water en worden gebruikt om in 2021 tot een blauwe versie van de WOWK te komen.