Ontwerpen (OI)

Sinds 2017 is overgegaan op een nieuwe normering voor waterveiligheid op basis van overstromingskansen. De nieuwe normering geldt voor alle relevante processen rondom de waterkering, waaronder het ontwerpen van een dijk(versterking). Ten behoeve van het ontwerpen zijn er door het Rijk een aantal documenten opgesteld die op specifieke onderdelen een ontwerp conform de normering mogelijk maken. Het gaat zowel om een handreiking voor de sterkteregels als een handvatten voor de belastingen waarmee rekening kan worden gehouden. Op deze site zijn de vigerende stukken te vinden die horen bij het Ontwerpinstrumentarium 2014v4.
OI2014 strekt tot aanbeveling voor de verkenningsfase van HWBP-projecten. Doel is een aantal alternatieve oplossingsrichtingen te kunnen uitwerken inclusief gevoeligheidsanalyses met verschillende ontwerpuitgangspunten en tijdhorizonnen. Het OI2014 is geen simpel receptenboek: ontwerpen is en blijft een kwestie van optimaliseren en maatwerk.

Voorgaande versies zijn te vinden de pagina ontwerpen archiefdocumenten.

Ontwerpsterkte

Alle beschikbare specifieke toepassingen van de kennis over sterkte van de waterkering voor het ontwerp, is beschreven in de laatste versie van de ontwerphandreiking (zie vigerende stukken).

Ontwerpbelastingen

Voor ontwerpbelastingen geldt:

  1. Zoek in de tabel op welke versie van de Werkwijzer Hydraulische Ontwerpbelastingen vigerend is voor het betreffende project (watersysteem). Wanneer in de kolom ‘nieuwe kennis beschikbaar’ een ‘x’ staat, dan is er aanvullend op de beschikbare versies van de werkwijzer nieuwe kennis beschikbaar die via de Helpdesk Water aangevraagd en toegelicht kan worden.
  2. Vraag bij de Helpdesk Water om de meest actuele database en statistiekbestanden voor het betreffende watersysteem. Neem ook contact op als het betreffende systeem niet in de tabel is weergegeven.
  3. Vraag zo nodig hulp bij het afleiden van ontwerpbelastingen aan het KPR (kpr@rws.nl). Uitgangspunten worden niet door KPR geleverd.

tabel