Vanaf 2019 is er de gebruikersschil voor de gedetailleerde toets beschikbaar. Dan kun je tussen 2017 en 2019 toch nog niets?

Nee, vanaf 1/1/2017 is de gedetailleerde toets beschikbaar op vakken. Deze is semi-probabilistische voor piping, macrostabiliteit, duinen, steenbekledingen en probabilistisch voor hoogte van dijken en kunstwerken en het sluiten van kunstwerken.

Vanaf 1/1/2019 is deze gedetailleerde toets volledig probabilistisch op de nieuwe trajecten van de normering. Elk traject heeft een bepaalde norm klasse.

Het resultaat van een gedetailleerde toets is bruikbaar omdat de slechtste vakken direct geprogrammeerd kunnen worden in het HWBP. Hiermee is de versterkingsopgave duidelijk.