Wat is het WBI, WBI software en rapportagetool?

Het Wettelijk Toetsinstrumentarium is een ministeriële regeling waarin het instrumentarium wordt vastgesteld. Het WTI beschrijft alle afspraken, stappen, verantwoordelijkheden, verplichtingen en randvoorwaarden, die nodig zijn om in de vierde toetsronde volgens de nieuwe normen te kunnen werken.

De toetsing zoals voorgeschreven in het WTI wordt verwerkt in de toetssoftware die beheerders straks gaan gebruiken om te toetsen. Onderdeel hiervan is een rapportagefunctie.