Hoe speelt het beheerdersoordeel een rol in het beoordelingsproces?

Expertise van de beheerder is in verschillende stappen van het proces essentieel om tot een goed resultaat te komen en derhalve onderdeel van het gehele beoordelingsproces. Dit proces wordt zodanig ingericht, dat duidelijk is welke expertkennis aan keuzes ten grondslag ligt. Deskundigheid van de beheerder kan straks in de verschillende stappen van het beoordelingsproces worden ingebracht.