We krijgen met qDamedit (v1.0) een foutmelding. Wat gaat er mis?

Met de hulptool qDamedit (v1.0) hebben we karakteristieke punten geklikt waarmee we een surface line bestand en een karakateristieke punten bestand hebben verkregen. Wanneer we deze bestanden proberen te importeren in RisKeer verschijnt er een foutmelding. Wat gaat er mis?

Het bleek dat qDamedit (v1.0) de getallen onnauwkeurig afrondt, waardoor foutmeldingen in RisKeer konden ontstaan.

[18020236]