Hoe dient, voor een profiel met damwand, een profielschematisatie gemaakt te worden?

Voor het beoordelen van een profiel GEKB wil ik gebruik maken van RisKeer. Een deel van het traject kent echter een damwand. Klopt het dat RisKeer het rekenen met een damwand niet ondersteund? Hoe dien ik hier mee om te gaan?

Op dit moment bevat Ringtoets / Riskeer inderdaad geen mogelijkheid om te rekenen met een talud die bestaat uit een damwand.
Om toch een beoordeling uit te kunnen voeren zijn er de volgende mogelijkheden:
- Wanneer er sprake is van een damwand met daarboven een grondlichaam met een schuin talud kan overwogen worden om het
profiel te schematiseren volgens Case 2 van de Schematiseringshandleiding Hoogte. Deze staat bij de documenten WBI.

- Wanneer de kering volledig uit een damwand bestaat kan het model Hydra-NL wellicht uitkomst bieden.
- Wanneer de damwand onderdeel is van een sluis, dan hoeft het toetsspoor GEKB niet te worden uitgevoerd, maar kan worden
volstaan met het toetsspoor HTKW (Hoogte Kunstwerken).

[18021399]