Hoe dient 100.000 l/s/m in Hydra-NL geïnterpreteerd te worden?

In Hydra-NL is het resultaat van een overslag berekening 100.000 l/s/m. Hoe dient dit resultaat geïnterpreteerd te worden? (Als honderd l/s/m of als honderdduizend l/s/m)

De uitkomst  "100.000 l/s/m” in Hydra-NL betekent: “ 100 l/s/m”. De punt is in het uitvoerbestand van Hydra-NL altijd het decimaalscheidingsteken.
Anders geformuleerd: De uitkomst “100.000 l/s/m” in Hydra-NL betekent: “ 0.100 m3/s/m”.
We beseffen dat dit tot onduidelijkheid kan leiden en overwegen de uitvoertekst te veranderen.

[1871070]