Is er een scoretabel beschikbaar voor de beoordeling van Betrouwbare Sluiting?

Is er een scoretabel beschikbaar, conform WBI2017, om de score te berekenen voor de beoordeling van Betrouwbaarheid Sluiting (BS)?

In de huidige schematiserings handleiding wordt nog geen gebruik gemaakt van de nieuwe scoretabellen, want die zijn nog niet gereed. In de referentielijst staat wel Achtergrondrapport toetsspoor Betrouwbaarheid Sluiting I – Verbeteren gedetailleerde toets. J. Niemeijer (Arcadis). Deltares kenmerk 1220087-002-GEO-0012. Delft, februari 2016. Dit achtergrondrapport wordt op dit moment verder uitgewerkt om tot een volledige uitwerking van de tabellen te komen. Dit zal eind 2017 afgerond zijn. Als het gereed is zal het apart worden gemeld.

[17020364]