Release notes 28 november 2019

De release van 28 november 2019 introduceert verschillende nieuwe en vernieuwde onderdelen van het instrumentarium voor beoordeling en ontwerp van primaire waterkeringen. Het gaat deels om een vernieuwing van onderdelen die worden gebruikt bij het beoordelen van waterkeringen in het kader van het WBI2017. Andere onderdelen van de release geven richting aan de doorontwikkeling van het BOI-instrumentarium dat in de toekomst kan worden gebruikt voor beoordelen en ontwerpen en handvatten biedt bij het uitvoeren van een toets op maat.

Nieuwe of vernieuwde onderdelen