Kennis- en Kundeplatform (KKP)

Sinds eind 2014 is het kennis- en kundeplatform (KKP) actief. Binnen dit platform – dat een initiatief is van de waterschappen en STOWA – werken waterkeringbeheerders en ingenieursbureaus samen om elkaar te helpen bij het beoordelen van waterkeringen.

De deelnemers wisselen kennis, ervaringen en deskundigheid uit. Tot 2018 kwame de KKP-leden binnen regio's bij elkaar, sinds 2018/2019 binnen zogenaamde expert pools.

KKP kent de volgende expert pools:

  • Geotechniek,
  • HR-zoet en bekledingen,
  • HR-zout en duinen,
  • kunstwerken en langsconstructies,
  • nwo's en indirecte faalmechnismen,
  • data, monitoring en ai,
  • projectleiders en review teams.

Medewerkers van de Helpdesk Water en inhoudelijke experts van Rijkswaterstaat en Deltares en in sommige gevallen ook marktpartijen zijn bij bijeenkomsten aanwezig om vragen over het beoordelen en specifieke onderdelen van het beoordelingsinstrumentarium te beantwoorden, te vertellen over de stand van zaken en in te gaan op nieuw ontwikkelde kennis en producten.

Het KKP heeft ook een netwerk-community opgezet – de dijkwerkers- community – voor alle mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de beoordeling van primaire waterkeringen. Waterkeringbeheerders, ingenieursbureaus, RWS-WVL, DGBW, ILT en andere betrokkenen kunnen binnen deze community kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. U kunt zich hier (https://community.dijkwerkers.com/kennis-en-kunde-platform/) aanmelden voor de dijkwerkers-community.

Naast deze openbare groep heeft het KKP ook een besloten community opgericht specifiek voor waterkeringbeheerders. Voor deze community kunnen beoordelaars bij waterschappen en Rijkswaterstaat zich hier (https://community.dijkwerkers.com/cluster-hollandse-kust/) aanmelden.