Uitlevering hydraulische databases

Inmiddels zijn voor bijna heel Nederland databases met hydraulische belastingen beschikbaar en kunnen alle beheerders aan de slag met de belastingen. Voor een aantal gebieden wordt nog hard gewerkt aan het afronden van de databases. In deze gebieden werd, ofwel zeer laat bekend dat de keringen een primaire status zouden krijgen/houden, of bleek het gezien de rekentijden praktisch bijna onmogelijk belastingen te berekenen. Nu de rekentijden in de nieuwe release van Riskeer (deze zomer) zijn verbeterd kunnen we ook deze gebieden testen en uitleveren.

Hieronder staan de verwachte opleveringsdata van de databases hydraulische belastingen.

  • Benedenrivieren, faalkans- en afvoerdominant: juli 2017
  • Benedenrivieren, overgangs- en bergingsgebied: juli-augustus 2017
  • Grevelingen en Randmeren: september 2017 (nu beschikbaar op verzoek via toets op maat met HydraNL in testmodus)
  • Volkerak Zoommeer en Hollandse IJssel: 2018 (dec 2017 via toets op maat met HydraNL)

Gebiedsrapportages hydraulische belastingen beschikbaar

De gebiedsrapporten Meren, Kust, Rijntakken en Maas, Vecht- en IJsseldelta en Oosterschelde staan online. Hierin vind je allerlei achtergrondinformatie over de hydraulische belastingen voor WBI 2017 in het betreffende gebied. Je kunt denken aan: uitgangspunten (bodemhoogte, afvoerstatistiek, correlaties), voorbeeldresultaten en verschilanalyses. Deze rapporten helpen bij duiding van rekenresultaten en kunnen ook helpen als je wilt afwijken van de verstrekte belastingen in een toets op maat.

Een aantal rapporten volgen deze zomer: de gebiedsrapportage benedenrivieren, het rapport basisstochasten en het rapport modelonzekerheden. De inhoud van deze rapporten kan via een verzoek via de Helpdesk Water wel al gedeeld worden.

Probabilistische berekening Gras Erosie Kruin en Binnentalud (GEKB) vs deterministische HBN berekening

Diverse beheerders hebben vragen over de verschillen in uitkomsten tussen de probabilistische GEKB berekening met Ringtoets en de deterministische HBN berekening met Hydra-NL. Om de beoordeling te ondersteunen is een factsheet gemaakt die de verschillen en de soms hoge overslagdebieten in het illustratiepunt verklaart. Op verschillende manieren en met praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe -op het eerste oog vreemde resultaten- geduid kunnen worden.