Nieuwe community voor delen kennis en ervaringen

Onder de vlag van de dijkwerkers-community heeft het Kennis- en KundePlatform (KKP) sinds kort een eigen netwerk-community voor alle mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de beoordeling van de primaire waterkeringen. Keringbeheerders, ingenieursbureaus, RWS-WVL, DGRW, ILT en andere betrokkenen kunnen binnen deze community kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

U kunt zich hier https://community.dijkwerkers.com/kennis-en-kunde-platform/ aanmelden.

Er is ook een besloten community specifiek voor waterkeringbeheerders. Voor deze community kunnen beoordelaars bij waterschappen en Rijkswaterstaat zich hier https://community.dijkwerkers.com/cluster-hollandse-kust/ aanmelden.

Verder ondersteunt het KKP ook de ‘data-kant’ van de beoordeling. Via de KKP-data- community https://community.dijkwerkers.com/cluster-hoogland/ probeert het KKP mensen verder op weg te helpen met alle nieuwe ontwikkelingen die nu plaatsvinden op het gebied van dataverzameling, -bewerking en -invoer.