juni-release sneller en gebruikersvriendelijker

De afgelopen maanden heeft het WBI-team het beoordelingsinstrumentarium verder verbeterd. Daarbij is veel aandacht uitgegaan naar het softwarepakket RisKeer. Op basis van reacties van gebruikers is vooral gewerkt aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. De verbeterde versie is op 30 juni opgeleverd.

Het softwarepakket is op tal van punten verbeterd. Hieronder hebben we de vijf belangrijkste aanpassingen voor u op een rij gezet:

  • Een belangrijke aanpassing is het vernieuwen van de rekenkern van RisKeer. Met de nieuwe versie van de rekenkern verlopen berekeningen aanzienlijk sneller. Ook bij grote hoeveelheden berekeningen hoeft u nu minder snel te kiezen voor grovere schematisaties vanwege de rekentijd.
  • In de nieuwe versie van de software is het mogelijk om berekeningsconfiguraties in batches te im- en exporteren. Dat verkort de doorlooptijd en verkleint de kans op fouten, omdat u zelf minder gegevens hoeft in te voeren in RisKeer. Met deze nieuwe optie kunt u bijvoorbeeld polderpeilen, in- en uittredepunten en dempingsfactoren definiëren voor grote hoeveelheden berekeningen.
  • Door toevoegingen aan de kaartweergave is het nu mogelijk om een kaart op de achtergrond te tonen. Hierdoor kunt u zich eenvoudiger oriënteren en hoeft u minder vaak te wisselen tussen RisKeer en een GIS-programma.
  • Het maken van een goede schematisering is vereenvoudigd door de optie ‘bijwerken’ van gegevens voor piping en graserosie kruin en binnentalud (GEKB). Met deze optie kunt u aangepaste gegevens in bronbestanden overnemen in bestaande berekeningen in RisKeer. Dit beperkt de hoeveelheid invoerwerk en daarmee de kans op verkeerd ingevoerde gegevens. Verder vereenvoudigt de bijwerkoptie de organisatie van gegevens in RisKeer.
  • In de nieuwe versie van het instrumentarium kunt u voortaan projecten eenvoudig openen die u in een eerdere officiële release hebt ingevoerd en opgeslagen.