Eerste hulp bij WBI-vragen

Beheerders en adviesbureaus die een vraag hebben over het werken met het nieuwe beoordelingsinstrumentarium WBI 2017 kunnen terecht bij de Helpdesk Water. Achter dit loket, dat zowel via een digitaal formulier als telefonisch is te bereiken, staat een team klaar om u verder te helpen. Alle vragen worden geregistreerd en zo snel mogelijk beantwoord.

Sinds de oplevering van het nieuwe instrumentarium eind januari dit jaar is het aantal vragen aan de helpdesk fors toegenomen. Kwamen er in het eerste kwartaal van 2016 bijna 70 inhoudelijke vragen binnen over waterveiligheid, in de eerste drie maanden na het uitkomen van het WBI 2017 waren het er al ruim 180. Dat laat volgens Eric van Meerendonk en Rudi Heymen van Helpdesk Water zien dat de helpdesk in een behoefte voorziet. Van Meerendonk: “Het nieuwe instrumentarium is echt anders dan eerdere instrumentaria. Daardoor moeten beoordelaars weer ontdekken hoe ze bij de beoordeling het beste te werk kunnen gaan. Bij die zoektocht dringen zich inhoudelijke vragen op of lopen ze tegen onvolkomenheden in de software aan. Daarom is het goed dat ze bij ons terecht kunnen voor antwoorden, adviezen en ondersteuning.”

Altijd antwoord

Heymen vult aan: “Alle vragen die bij ons binnenkomen registeren we en we zorgen ervoor dat vragenstellers altijd antwoord krijgen. Eenvoudige vragen beantwoorden we zelf, meestal binnen een tot twee dagen. Ingewikkelde vragen zetten we uit bij inhoudelijk deskundigen binnen Rijkswaterstaat of, na intern overleg, bij deskundigen van Deltares. In deze gevallen krijgt een vragensteller binnen vijf tot zeven dagen antwoord. Soms zijn er ook vragen die te complex zijn om schriftelijk of telefonisch te beantwoorden. Dan maakt een expert een afspraak met de vragensteller om op een locatie het onderwerp een op een te bespreken.”

De helpdesk registreert niet alleen iedere vraag, maar geeft ook altijd een indicatie van de verwachte ‘behandelingstermijn’. Daarnaast maakt de helpdesk iedere maand een overzicht van de binnengekomen vragen en de bijbehorende antwoorden. Veelgestelde vragen publiceert de helpdesk in een rubriek ‘vraag en antwoord’, zodat bezoekers zelf het antwoord bij hun vraag kunnen opzoeken.

Aanpassingen

Naast vragen noteert de helpdesk ook alle opmerkingen over het instrumentarium en suggesties voor verbeteringen en aanpassingen. Omgevingsmanager Hoite Detmar: “We bespreken de opmerkingen en suggesties met het Kennis- en KundePlatform (KKP) en samen bepalen we welke wensen we honoreren en met welke prioriteit. Daarbij kan het gaan om het aanpassen van documentatie en handleidingen, maar ook om software-aanpassingen. We laten ‘indieners’ altijd weten of we naar aanleiding van hun reactie iets gaan aanpassen.”

Detmar vervolgt: “Als een onderwerp vaak terugkomt, kunnen we het opnemen in het voorbeeldenboek of er een factsheet over maken. Verder ondersteunen we beheerders bij workshops over WBI-vraagstukken. Zo staan de komende tijd de workshops ‘Hoe pak ik een beoordeling efficiënt aan?‘ en ‘Wanneer is een beoordeling goed genoeg?‘ op de agenda.”

Vragen en opmerkingen kunt u via de knop Stel een Vraag bovenin gele balk  doorgeven aan de Helpdesk Water. U kunt ook bellen naar 088-7977102.