WBI nieuwsbrief juli 2017

nieuwsbrief-header
juli 2017

Juni-release sneller en gebruikersvriendelijker

De afgelopen maanden heeft het WBI-team het beoordelingsinstrumentarium verder verbeterd. Daarbij is veel aandacht uitgegaan naar het softwarepakket RisKeer. Op basis van reacties van gebruikers is vooral gewerkt aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. De verbeterde versie is op 30 juni opgeleverd.

Eerste hulp bij WBI-vragen

Beheerders en adviesbureaus die een vraag hebben over het werken met het nieuwe beoordelingsinstrumentarium WBI 2017 kunnen terecht bij de Helpdesk Water. Achter dit loket, dat zowel via een digitaal formulier als telefonisch is te bereiken, staat een team klaar om u verder te helpen. Alle vragen worden geregistreerd en zo snel mogelijk beantwoord.

Beoordelen met WBI is nog pionieren: uitproberen, bijsturen en nieuwe kennis opdoen

Als een van de eerste waterkeringbeheerders heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), samen met adviseurs van HKV en Tauw, gewerkt met het nieuwe WBI. Gezamenlijk zijn ze in het diepe gesprongen. Een leerzame ervaring volgens Peter van der Vliet van HHNK en Marit Zethof van HKV.

Software macrostabiliteit

De afgelopen tijd zijn een aantal beheerders begonnen met het gebruik maken van de WBI software voor het uitvoeren van de beoordeling. Uit de eerste ervaringen zijn een aantal issues aan het licht gekomen met betrekking tot de software macrostabiliteit.

Uitlevering hydraulische databases

Inmiddels zijn voor bijna heel Nederland databases met hydraulische belastingen beschikbaar en kunnen alle beheerders aan de slag met de belastingen. Voor een aantal gebieden wordt nog hard gewerkt aan het afronden van de databases. In deze gebieden werd, ofwel zeer laat bekend dat de keringen een primaire status zouden krijgen/houden, of bleek het gezien de rekentijden praktisch bijna onmogelijk belastingen te berekenen. Nu de rekentijden in de nieuwe release van Riskeer (deze zomer) zijn verbeterd kunnen we ook deze gebieden testen en uitleveren.

Nieuwe gezichten bij het WBI-team

De afgelopen maanden zijn er twee belangrijke personele wisselingen bij het WBI-team geweest. Alessandra Bizzarri van RWS-WVL heeft de taken overgenomen van Harry Stefess die is gestopt als programmamanager WBI 2017. Bij Deltares heeft Annemargreet de Leeuw dit voorjaar Goaitske de Vries opgevolgd als projectmanager WBI. Zowel Bizzarri als De Leeuw zijn ervan overtuigd dat samenwerking met gebruikers de komende tijd cruciaal is om tot een goed werkend instrumentarium te komen.

Opleidingen

In de afgelopen maanden hebben ruim 125 kering beheerders en adviseurs zich verder bekwaamd in de ins en outs van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Zij volgden cursussen binnen het Opleidingsprogramma ‘Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid’. Het Opleidingsprogramma bevat een breed scala aan onderwerpen waaronder hydraulische belastingen, geotechniek, bekledingen, databeheer en assembleren en rapporteren. Elke cursus bevat de achtergronden en eerste praktijkervaringen. Daarnaast oefenen de deelnemers met de software.

Nieuwe community voor delen kennis en ervaringen

Onder de vlag van de dijkwerkers-community heeft het kennis- en kundeplatform (KKP) sinds kort een eigen netwerk-community voor alle mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de beoordeling van de primaire waterkeringen. Keringbeheerders, ingenieursbureaus, RWS-WVL, DGRW, ILT en andere betrokkenen kunnen binnen deze community kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.