Verbeteren instrumentarium is continu proces

Het WBI-team werkt in samenspraak met gebruikers voortdurend aan verdere verbeteringen van het beoordelingsinstrumentarium. Daarbij gaat het om het verhogen van de rekensnelheid, het vergroten van de bruikbaarheid en het toevoegen van nieuwe functionaliteiten.

“Sinds de oplevering van het nieuwe beoordelingsinstrumentarium begin dit jaar kijken we als WBI-team op welke punten het instrumentarium verder verbeterd moet worden”, vertelt programmaleider Alessandra Bizzarri. “Bij de prioritering van verbeteringen baseren we ons niet alleen op eigen analyses en de vragen en opmerkingen die binnen komen bij de Helpdesk Water, maar ook op reacties van gebruikers tijdens bijeenkomsten en signalen van het Kennis- en kundeplatform.”

Macrostabiliteit

“In eerste instantie hebben we veel energie gestoken in het verhogen van de rekensnelheden en de bruikbaarheid van de rekensoftware. Een andere prioriteit was de ontwikkeling van databases voor het bepalen van de hydraulische belastingen van de laatste watersystemen. Beide ontwikkelingen zijn meegenomen in de release van afgelopen juni.”

Inmiddels legt het WBI-team de laatste hand aan een nieuwe release die half december verschijnt. Een belangrijke verbetering in deze release is de implementatie van de basismodule Macrostabiliteit in RisKeer, inclusief de mogelijkheid om voor macrostabiliteit met scenario’s te werken. Daarnaast zijn in deze release de visualisatiemogelijkheden verder uitgebreid.

Assemblagetool

Een ander onderdeel waaraan het WBI-team hard werkt is de zogeheten assemblagetool. Op dit moment kunnen keringbeheerders bij het assembleren van toetsoordelen tot een veiligheidsoordeel gebruik maken van het assemblageprotocol en een Excel-applicatie. Het is de bedoeling dat deze functionaliteit in de release van mei 2018 beschikbaar is in RisKeer. Dan kunnen beheerders de assemblagetool ook gebruiken om gevoeligheidsanalyses te maken als ondersteuning bij keuzes tijdens het beoordelingsproces.

Bizzarri: ”Inspelend op gebruikerswensen hebben we besloten om samen met het Informatiehuis Water de tool om te bouwen tot robuuste software en te zorgen dat RisKeer en het Waterveiligheidsportaal straks goed op elkaar aansluiten. Die keuze betekent dat de ontwikkeling van de assemblagetool meer tijd kost: zo moeten diverse vraagstukken worden opgelost omdat RisKeer en het Waterveiligheidsportaal verschillende uitgangspunten hebben.”

Eisen

“Verder hebben we samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma nagedacht aan welke eisen het assemblagetool moet voldoen. Daarbij zijn we niet alleen uitgegaan van het beoordelingsproces, maar hebben we ook gekeken hoe de tool straks gebruikt kan worden bij het prioriteren van versterkingsopgaven. We gaan ervan uit dat door deze extra inspanning uiteindelijk de bruikbaarheid in beide processen toeneemt.”