KPR werkconferentie

Op 18 januari organiseert het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) alweer de 2de KPR werkconferentie in het LEF future centre te Utrecht. Dit is het moment waarop alle actuele kennis en ervaring met het toepassen van de nieuwe normering samenkomt, dus pak je kans! Het belooft een dynamische dag te worden; in teamverband gaan de handen uit de mouwen en word je uitgedaagd om gezamenlijk een passend advies te geven aan collega beheerders die actuele vraagstukken bij het KPR hebben ingebracht.

Doel is om met elkaar te ervaren hoe zelfstandig het netwerk van beheerders nu al is. Dit geeft meteen ook richting en voeding aan de kennisoverdracht vanuit het KPR in 2018.

KPR conferentie strip

Deze dag staan het kennisnetwerk en de kennisoverdracht centraal. Door met elkaar aan de slag te gaan, ervaar je de kracht en het kennisniveau van de KPR community waar je zelf onderdeel van bent. De casussen komen direct uit de adviespraktijk van het KPR; de uitkomst van de dag wordt dus direct benut!. Casussen over projecten met langsconstructies, faalkansbegroting, NWO’s, macrostabiliteit zijn in voorbereiding, maar ook hier geldt dat we goede ideeën en initiatieven vanuit ons netwerk graag ter hand nemen. Dus aarzel niet om je eigen suggesties en casuïstiek uit de praktijk te delen via het opgaveformulier.

Opgeven kan direct via: Aanmelden Netwerkconferentie KPR.

https://community.dijkwerkers.com/kpr/