Draaiboek

In een bestuurlijk geaccordeerd draaiboek, dat DGRW beheert, is vastgelegd hoe het beoordelingsproces dient te verlopen.

Zo zijn in dit draaiboek de rollen en samenwerkingsafspraken, afspraken over het beoordelingsproces, de wijze van voortgangsmonitoring en de communicatie met de Unie van Waterschappen, ILT, RWS en DGRW vastgelegd. Ook zijn hierin afspraken opgenomen over het gebruik van het Waterveiligheidsportaal. Het draaiboek is een levend document en wordt geregeld aangepast. De laatste versie wordt vastgesteld in de komende Stuurgroep Water.

In het geactualiseerde draaiboek is onder meer een aantal informele overleggen benoemd, om met elkaar van gedachten te wisselen, te discussiëren en om met elkaar standpunten te bepalen ter bestuurlijke vaststelling.