WBI-team steekt energie vooral in ondersteuning bij beoordelen

De oplevering van het WBI 2017 betekent geenszins dat het WBI-team nu op zijn lauweren rust. Iedere dag is het druk met het verder verbeteren van het instrumentarium. Volgens Robert Slomp is alles erop gericht dat beheerders hun keringen zo probleemloos mogelijk kunnen beoordelen.

“Natuurlijk hadden we het liefste gezien dat het instrumentarium in een keer helemaal goed zou zijn”, zegt Slomp. “Maar de werkelijkheid is anders. Beheerders kunnen hun keringen ermee beoordelen, maar er zijn nog wel diverse kinderziektes en de nodige wensen. Sommige handleidingen zijn bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg, bepaalde functionaliteiten ontbreken nog, in de software zitten wat foutjes en verschillende onderdelen moeten gebruiksvriendelijker worden.

Hoogste prioriteit

“Er staat dus nog veel op onze agenda en dat kunnen we niet allemaal tegelijk aanpakken. Daarom moeten we steeds keuzes maken. We hebben bijvoorbeeld gekozen om de hoogste prioriteit te geven aan ondersteuning van beheerders en adviesbureaus bij het beoordelen van waterkeringen en het ontwerpen van eventuele verbeteringsmaatregelen. We houden voortdurend in de gaten welke vragen er bij de Helpdesk Water – de primaire ingang voor vragen en opmerkingen – binnenkomen en hebben intensief contact met het Kennis- en kundeplatform. Op die manier weten we wat de meest dringende problemen voor gebruikers zijn. Acute zaken proberen we zo snel mogelijk op te lossen. We verbeteren handleidingen, verhelpen fouten in de software en optimaliseren modellen. Ook geven we advies op locatie.”

Assemblagetool

“Ondertussen gaan we door met de werkzaamheden die we vorig jaar zijn gestart. Zo hebben we forse stappen gezet met het zogeheten assemblagetool, dat beheerders kunnen gebruiken om verschillende toetsoordelen samen te voegen tot een veiligheidsoordeel. Zoals het er nu uitziet kunnen we dit instrument in het najaar integreren in RisKeer. Recent hebben we bij beheerders geïnformeerd of ze tevreden zijn met deze extra functionaliteit. Dat is het geval.

“We werken daarnaast aan het verder verbeteren van het toetsspoor Macrostabiliteit. Zo vermoeden we dat probabilistisch rekenen tot scherpere uitkomsten leidt. Samen met de projectoverstijgende verkenning (POV) Macrostabiliteit onderzoeken we de komende tijd of dit vermoeden juist is. Als dat zo is hopen we samen met de POV het probabilistische rekenen als extra optie in te bouwen.”

Vakmanschap en realiteitszin
De beoordeling is goed op gang stelt omgevingsmanager Hoite Detmar van WVL. Hij leidt dat onder andere af uit de circa 700 vragen die inmiddels aan de Helpdesk Water zijn gesteld. “Iedereen werkt nu met de release van RisKeer van december 2017. Dit jaar brengen we nog een nieuwe release uit, maar deze krijgt alleen functionele aanpassingen. Inhoudelijk verandert er niets.”
Detmar raadt alle beheerders aan goed te blijven doorgaan met de beoordeling. Volgens hem blijven vakmanschap en realiteitszin daarbij het belangrijkst en is het instrumentarium niet meer dan een hulpmiddel. Hij belooft dat het WBI-team de komende tijd veel energie blijft steken in de ondersteuning. Niet alleen om te zorgen dat de beoordeling goed verloopt, maar ook om snel problemen te identificeren en adequaat plannen te kunnen opstellen voor het verbeteren van het instrumentarium.