Tevreden gezichten bij WBI-werkweek

Samen met het Kennis- en kundeplatform organiseerde het WBI-team een werkweek. Beoordelaars konden op drie verschillende dagen zelfstandig aan de gang met hun WBI-werkzaamheden. Experts van Deltares en WVL waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

“Tot voor kort organiseerden we als Kennis- en kundeplatform vooral regionale bijeenkomsten”, vertelt Petra Goessen. “Inmiddels is vrijwel iedereen daadwerkelijk met het beoordelen aan de gang. Daarom leek het ons goed om een aantal landelijke bijeenkomsten te organiseren rond inhoudelijke thema’s en daarvoor niet alleen de gebruikers, maar ook de ontwikkelaars van het instrumentarium uit te nodigen.”

Dialoog

“Samen met WVL zijn we zo uitgekomen op de WBI-werkweek: drie dagen met veel ruimte om zelfstandig aan het beoordelen van je waterkeringen te werken en vragen te stellen aan en in dialoog te gaan met de experts van Deltares en WVL. Daarbij hebben we elke dag voor een paar inhoudelijke onderwerpen gekozen. De eerste dag stonden hydraulische randvoorwaarden en bekledingen centraal, de tweede dag geotechniek met vooral piping en macrostabiliteit en de derde dag kunstwerken en niet-waterkerende objecten.”

Elkaar ondersteunen

“Terugkijkend ben ik heel tevreden over deze nieuwe formule. Beheerders kunnen eenvoudig voor hulp en advies bij de ontwikkelaars terecht. Ook zie je je dat ze samen met collega’s aan de slag gaan die vergelijkbare vragen hebben. Dat is precies wat we met het Kennis- en kundeplatform beogen: zorgen dat beheerders elkaar weten te vinden en elkaar kunnen ondersteunen. Om dat verder te bevorderen starten we de komende tijd met expertgroepen. Ook willen we aan de gang met reviewteams, zodat beheerders elkaars beoordelingen kunnen toetsen, voordat die naar de ILT worden gestuurd.”

Synergie

William van Ruiten van waterschap Limburg en trekker van de expertgroep Kunstwerken en langsconstructies is eveneens positief over de werkweek. Als een van de weinigen heeft hij aan alle drie de dagen deelgenomen. “Voor mijzelf was dat leerzaam. De eerste twee dagen stapte ik met mijn vragen naar de experts van Deltares en WVL. De laatste dag heb ik eerst aan de aanwezige beheerders gevraagd wie allemaal met eenzelfde soort vragen zat als ik en mee wilde denken. Vervolgens zijn we als groep in gesprek gegaan met een expert van Deltares en hebben we gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Dat zorgde voor synergie en leverde aanmerkelijk meer op dan mijn eerdere een-op-een-gesprekken: je bespreekt casussen, hoort verschillende oplossingsrichtingen en leert van elkaar.”

Nuance

“Het mooie van deze dagen is dat je het gesprek kunt aangaan met bijvoorbeeld de ontwikkelaars van het instrumentarium of met het ILT”, stelt Bert Koster van waterschap Drents Overijsselse Delta. “Op die manier kom je verder dan via de Helpdesk Water. Natuurlijk is het mooi dat we via de helpdesk ondersteuning kunnen vragen, maar het is vaak lastig om schriftelijk je vraag helder te formuleren. Bovendien leidt een antwoord vaak tot nieuwe vragen. Dergelijke problemen spelen op dit soort dagen niet, omdat je open met elkaar in gesprek gaat. Daardoor is er veel meer ruimte voor nuance.”

Balans inhoud en toepasbaarheid

Ook software-ontwikkelaar Pieter van Geer van Deltares is tevreden over het directe contact met de gebruikers: “Ik vind dat je als ontwikkelaar van een instrumentarium steeds voor ogen moet hebben dat anderen er uiteindelijk mee moeten kunnen werken. Je moet daarom weten wat hun wensen en behoeften zijn. Daar zijn deze dagen heel geschikt voor. De discussies met de gebruikers gaan echt over de inhoud en je hoort wat ze belangrijk vinden en tegen welke problemen ze aanlopen. Dat helpt mij om duidelijk te krijgen welke aanpassingen nodig zijn en wat een goede balans is tussen inhoud en toepasbaarheid.”