Nieuwsbrief Landelijke Beoordeling mei 2018

nieuwsbrief-header

Werken met het WBI

Hoe gaat het beoordelen in de praktijk? Kunnen beheerders uit de voeten met het beoordelingsinstrumentarium. En welke verbeteringen zien ze graag? We vroegen dit onder andere aan Petra Goessen van het Kennis- en kundeplatform.

WBI-team steekt energie vooral in ondersteuning bij beoordelen

De oplevering van het WBI 2017 betekent geenszins dat het WBI-team nu op zijn lauweren rust. Iedere dag is het druk met het verder verbeteren van het instrumentarium. Volgens Robert Slomp is alles erop gericht dat beheerders hun keringen zo probleemloos mogelijk kunnen beoordelen.

Tevreden gezichten bij WBI-werkweek

Samen met het Kennis- en kundeplatform organiseerde het WBI-team een werkweek. Beoordelaars konden op drie verschillende dagen zelfstandig aan de gang met hun WBI-werkzaamheden. Experts van Deltares en WVL waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Gebruiker centraal bij doorontwikkeling instrumentarium

Kennisontwikkeling is een continu proces. Terwijl de meeste beheerders nog moeten wennen aan het WBI2017, wordt al nagedacht over een vervolg op dit instrumentarium. Merijn Bas van het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) en Alex Roos van Rijkswaterstaat WVL vertellen over de nog prille plannen voor de periode tot 2023.