Waarom is datamanagement onderdeel van het WBI2017?

Voor het beoordelen van waterkeringen is een grote hoeveelheid gegevens nodig. De waterkeringbeheerder is aan zet om van brongegevens, via schematiseren tot invoer voor het WBI te komen. Om dit op een goede manier te kunnen doen is er inzicht nodig in de werking van het WBI. Welke gegevens heb ik nodig voor een toetsspoor? En in welke formaten? Hoe moet ik schematiseren? Hoe ga ik om met herleidbaarheid? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die het cluster datamanagement adresseert. Daartoe is een aantal producten ontwikkeld (zie ook de vraag: ‘Welke producten zijn er op gebied van datamanagement?’).

In de wet is opgenomen dat de beoordeling betrouwbaar en herleidbaar moet zijn. Dit heeft ook gevolgen voor datamanagement. Het betekent bijvoorbeeld dat de datakwaliteit en de manier waarop er met data wordt gewerkt binnen het WBI erg belangrijk is. Als waterkeringbeheerder is het van belang om hier goed over na te denken. De datamanagement producten helpen beheerders hierbij.