D-Soilmodel

De software D-Soilmodel (afbeelding 1) is ontwikkeld als hulpmiddel voor het schematiseren van de ondergrond voor de toetssporen Piping, Macrostabiliteit en zettingsvloeiing. Met D-Soilmodel kunnen beheerders de globale stochastische ondergrondschematisatie, die het WBI beschikbaar stelt voor alle primaire keringen, omvormen tot lokale schematisaties. Nadat de materiaaleigenschappen zijn toegekend, kunnen deze schematisaties direct in Ringtoets worden gebruikt.

Zie de infographic in de rechterbalk voor het moment waarop het concept D-Soilmodel wordt vrijgegeven. De opgeleverde conceptversies van de producten zijn te vinden onder de pagina producten WBI 2017.

DSoilModel

Afbeelding 1 Voorbeeld D-Soilmodel