Voorbereiding

Datamanagement

Voor het beoordelen van waterkeringen is een grote hoeveelheid gegevens nodig. De verandering van het beoordelen op de overstromingskans in plaats van de overschrijdingskans, betekent dat de gegevens- en informatiebehoefte voor het uitvoeren van de beoordeling verandert. Hiervoor wordt in kaart gebracht welke informatie nodig is voor het beoordelen met het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI 2017). In figuur 1 wordt de datastroom binnen de beoordeling weergegeven.

Lees meer over Datamanagement

Datastroom

Figuur 1 Datastroom WBI 2017

Omgaan met onzekerheden

Met het nieuwe beoordelingsinstrumentarium zijn scherpere beoordelingen mogelijk. Daarbij is het noodzakelijk dat op de juiste manier met onzekerheden wordt omgegaan. In de praktijk zal er altijd sprake zijn van onzekerheden omdat je niet weet hoe goed je modellen de werkelijkheid beschrijven. Dat betekent dat er met veiligheidsmarges gewerkt moet worden. Enig conservatisme is er altijd, ook binnen WBI 2017. De keuze van het te hanteren model en de faaldefinitie blijft een versimpeling van de werkelijkheid.

Lees meer over Omgaan met onzekerheden