Beoordelingsproces

De beoordeling kent drie fases: voorbereiding, uitvoering en rapportage (figuur 1). Deze drie fases zijn in samenhang beschreven in Bijlage 1: Procedure. (pdf, 939 kB)

Bij de voorbereiding gaat het onder andere om het verzamelen en klaarzetten van data – het datamanagement – en het voorbereiden van de uitvoering van de beoordeling. De uitvoering omvat het uitvoeren van toetsen voor de verschillende toetssporen, het afleiden van de hydraulische belastingen en het opstellen van het veiligheidsoordeel over het rijktraject. Vervolgens stelt de beheerder een rapportage op over de toestand van het dijktraject.

toetsproces_beoordeling_wbi_2017