Nationaal Deltacongres

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Zeelandhallen in Goes
Omschrijving

Deltacommissaris Peter Glas nodigt u van harte uit het Deltacongres 2019 bij te wonen. Bekijk hier zijn Deltavlog!

https://www.deltacommissaris.nl/nieuws/nieuws/2019/06/12/vooraankondiging-nationaal-deltacongres-deltavlog

Meer informatie

Na een inhoudelijk plenair openingsprogramma zijn ‘s middags interactieve parallelsessies over droogte en verzilting, zeespiegelstijging, Deltaprogramma in de stad en Ruimtelijke adaptatie in uitvoering. Net als vorig jaar zijn er enkele Deltatheaters voor kleinere sessies en presentaties beschikbaar en is er een Deltaparade waar partners, stakeholders en andere betrokkenen bij het Deltaprogramma zich kunnen presenteren. Natuurlijk is er tijdens de Deltaparade, die de hele dag open is, volop gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Het definitieve programma voor het Deltacongres en de excursies wordt in september bekendgemaakt. U ontvangt dan ook de uitnodiging met meer informatie over de aanmelding.