Inspiratiedag Dijk-Belastingproeven & stresstesten

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Burgers Zoo Arnhem
Omschrijving

Wat leveren deze, soms destructieve proeven ons op aan nieuwe kennis, kunde en ervaring? Waarom zijn ze nuttig en nodig om ons begrip van dijksterkte te verbeteren en hoe verbeteren en optimaliseren ze het dijkontwerp en

-beheer van morgen? Deze vragen staan centraal tijdens de inspiratiedag

Zie de vooraankondiging.