Cursus rekenen aan macrostabiliteit (1)

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Deltares (Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands)
Omschrijving

In de cursus leert u aan de hand van de nieuwste inzichten een dijkversterking, m.b.t. het faalmechanisme macrostabiliteit, te ontwerpen. Gedurende de cursus worden blokken theorie afgewisseld met praktische oefeningen. De oefeningen betreffen zowel het leren begrijpen van het sterktegedrag van grond, als parameterbepaling en toepassing, waarbij het computer-programma D-Geo Stability wordt gebruikt. Aan het einde van de cursus heeft u aan de hand van oefeningen, voor het mechanisme Macrostabiliteit, het ontwerpproces van parameterbepaling tot beoordeling rekenresultaat, doorlopen. Voor registratie en informatie kunt u een mail sturen naar academy@deltares.nl.

zie de bijlage