Cursus Assembleren en rapporteren

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Utrecht
Omschrijving

Assembleren is het (stapsgewijs) combineren van oordelen van afzonderlijke toetssporen en afzonderlijke doorsnedes/dijkvakken naar een overall-veiligheidsoordeel voor een volledig dijktraject. In deze cursus leer je wat assembleren inhoudt en hoe de assemblagetool werkt. Je leert het resultaat te interpreteren/analyseren en de vertaalslag naar de concept-veiligheidsrapportage aan het ILT te maken.

Meer informatie