Deze factsheet heeft als doel om, in aanvulling op hetgeen in de Ministeriële Regeling (met name Bijlage III) staat, focus aan te brengen in de analyse van NWO’s in de lopende beoordelingsronde (LBO1) en aan te geven in welke gevallen NWO’s niet in LBO1 hoeven te worden beschouwd. De factsheet biedt de beheerder hulp bij het trechteren/filteren van NWO’s, met als doel de inspanningen bij de lopende beoordeling te kunnen prioriteren.

In september is per abuis een onjuiste versie van de factsheet gepubliceerd, dit is gecorrigeerd op 25 november 2020.


Publicatiedatum
Omvang 1.4 MB
Jaar van uitgave
2020
Versie
1.0
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat