Dit rapport onderbouwt dat een a-priori maatgevende representieve doorsnede ook na faalkans updating (FU) nog maatgevend zal zijn. Onderdeel van bewezen sterkte.


Publicatiedatum
Omvang 1.6 MB
Jaar van uitgave
2017
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Martins Teixeira, A., Rosenbrand, E.