Generieke uitgangspunten die kunnen dienen als vertrekpunt voor nadere uitwerking in (pilot) projecten (voor NWO's en specifiek kabels en leidingen


Publicatiedatum
Omvang 472 kB
Jaar van uitgave
2018
Versie
2
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Schweckendiek, T.