In de factsheet wordt de schematiseringstheorie uit het TRGS 2012 bondig toegelicht. Vervolgens wordt voor andere onderdelen van de schematisering ingegaan op mogelijke schematiseringonzekerheden. Tevens wordt uitgelegd hoe schematiseringonzekerheid in de praktijk verkleind kan worden, inclusief toelichting op hoe bij het ontwerp gebruik kan worden gemaakt van het SOS (Stochastische Ondergrond Schematisatie) dat voor het WBI2017 is ontwikkeld.

Publicatiedatum
Omvang 92 kB
Jaar van uitgave
2017
Versie
v4
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Kennisplatform Risicobenadering
Auteur(s) Jongejan, R., Knoeff, H.K.