De Factsheet geeft in hoofdlijnen aanwijzingen voor de benodigde gegevens voor de vierde toetsronde en maakt daarbij vooral een vergelijking met de gegevens die benodigd waren voor de derde toetsronde en VNK2. Deze memo is tot stand gekomen met input van WTI2017.

Publicatiedatum
Omvang 188 kB
Jaar van uitgave
2015
Versie
KPR_memo_1_Gegevensverzameling vierde toetsronde
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Kennisplatform Risicobenadering
Auteur(s) Visser, M. de