Voorstel voor aanpassing Vechtstatistiek en modelonzekerheid waterstand


Het rapport presenteert een pragmatisch voorstel voor aanpassing van de statistiek en modelonzekerheid in waterstand in WBI-2017 voor de Vecht. In het voorstel wordt rekening gehouden met overstromingen in bovenstroomse delen van de Vecht.

Publicatiedatum
Omvang 616 kB
Jaar van uitgave
2016
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) HKV Lijn in Water
Auteur(s) Geerse, C.P.M.