Draaiboek Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans

Definitieve versie Vastgesteld door Stuurgroep Water 20 januari 2021


Het draaiboek Beoordeling beschrijft de rol- en taakverdeling en het procesverloop voor de eerste beoordelingsronde op basis van overstromingskansen en nieuwe normering. Het draaiboek is door de betrokkenpartijen opgesteld en bestuurlijk bekrachtigd in de Stuurgroep Water.

Publicatiedatum
Omvang 1.5 MB
Jaar van uitgave
2021
Versie
3.0
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Stuurgroep Water