Producten WBI

Vanaf 31 januari 2017 komen documenten, data en software van WBI beschikbaar. Deltares heeft voor het WBI de technisch inhoudelijke bouwstenen en de software ontwikkeld.

Deze worden in 4 lagen beschikbaar gesteld. Per laag volgt een overzicht van beschikbare documenten.

Laag 1 bevat de wettelijke documenten

Publicatie Staatscourant van Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017 (Regeling, bijlagen en toelichting):

Wettelijke Documenten Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017, per onderdeel:

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzicht pagina.

Laag 2

Laag 2 bevat de volgende onderdelen: data afspraken, Factsheets Hydraulische belastingen, Factsheets voor dataspecialisten, Kunstwerken, Macrostabiliteitnorm trajecten shape, hoge gronden,  overzichtsdocumenten en toelichting, schematiserinsghandleidingen, softwareSOS en overige documenten, werkwijze betrouwbare sluiting

Data afspraken

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Factscheets Hydraulische belastingen

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzicht pagina.

Factsheets voor dataspecialisten

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Kunstwerken

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Macrostabiliteit

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Norm trajecten shape

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Hoge gronden

Notitie hoge gronden (pdf, 117 kB)

Overzichtsdocumenten en toelichting

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Schematiseringshandleidingen

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per sluitvraag met scoretabellen

Achtergrondrapporten - Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per sluitvraag met scoretabellen

Bijlagenrapporten - Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per sluitvraag met scoretabellen

Bijlage C  Analyse geavanceerde analyses

Bijlage D1 Coupure Berkelkade

Bijlage D2 Coupure Den Oever

Bijlage E WBI-rapport

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Software

Het WBI-instrumentarium bestaat uit de volgende software: RisKeer, D-Soilmodel, Assemblagetool, Basismodule Asfalt Golfklap, Basismodule Gras Buitentalud, Basismodule Macrostabiliteit, Steentoets, D-flowslide, Hydra NL, MorphAn, Waterstandsverlopen Tool.

Wilt u software downloaden, maak dan uw keuze op de overzichtspagina van de software.

SOS

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Overige documenten

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Laag 3 bevat de achtergrondrapporten

Wilt u meerdere documenten ineens downloaden, dan kunt u deze seleteren op de overzichtspagina.

Wetenschappelijke artikelen - English language background documents

Wilt u meerdere artikelen ineens downloaden, dan kunt u deze selecteren op de overzichtspagina.

Extra informatie

Bomen T fase 3, gedetaileerde toets (pdf, 846 kB)

Review notitie DHV bomenwacht (pdf, 480 kB)

Laag 4 bevat de bijlagen