Opleidingen

STOWA en Rijkswaterstaat ontwikkelen het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW).

Dit opleidingsprogramma is in eerste instantie bedoeld om waterkeringbeheerders voor te bereiden op de nieuwe normering die uitgaat van een ‘overstromingsrisicobenadering’. Het programma is ook voor verschillende andere doelgroepen geschikt.

Doelgroepen

  • Keringbeheerders (RWS en waterschappen)
  • RWS als beheerder hoofdwatersysteem
  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • Ministerie van IenM (met name DGRW)
  • Hoger onderwijs (mbo/hbo/wo)
  • Marktpartijen (secundaire doelgroep)
  • Provincies (secundaire doelgroep)

BoringenKatwoude04

Een overzicht van alle opleidingen is te vinden op opleidingen.stowa.nl

Voorlopig inschrijven

Voor deze cursussen staat nog geen nieuwe datum gepland. Je kunt je al wel voorlopig inschrijven om geïnformeerd te worden over de eerstvolgende uitvoering:

Cursus in ontwikkeling

Binnen het opleidingsprogramma zijn deze cursussen in ontwikkeling:

  • Duinen
  • Indirecte mechanismen
  • Langsconstructies

Wanneer je op de hoogte van deze titels wilt blijven, kun je dit doorgeven via opleidingen.stowa.nl.


Overzicht opleidingen

logo WBI 2017