Ondersteuning bij het werken met WBI2017

Het WBI2017 is zowel technisch inhoudelijk als qua vormgeving flink veranderd ten opzichte van het voorgaande Wettelijke Toets Instrumentarium (WTI2006).

De overstap naar de overstromingskans, probabilistisch rekenen en de ontwikkeling van de nieuwe software, betekenen een flinke stap voor alle betrokkenen en met name voor beheerders en bureaus die de beoordeling gaan uitvoeren.

Om u te ondersteunen bij het werken met het WBI instrumentarium is een aantal zaken geregeld. Allereerst kunt u met al uw vragen terecht bij de Helpdesk Water (www.helpdeskwater.nl). Achter dit loket staat een heel team van experts voor u klaar. U kunt uw vraag of verzoek om advies via het vragenformulier op de website indienen, waarna registratie plaatsvindt en er ook controle zit op doorlooptijd en kwaliteit van het gegeven antwoord. U kunt natuurlijk ook bellen met 088-7977102 om uw vraag te stellen. Mocht een vraag daartoe aanleiding geven, dan wordt er contact met u opgenomen door een inhoudelijk deskundige, met als doel u van passend advies te voorzien.

Daarnaast zullen, afhankelijk van de onderwerpen op de agenda, Helpdeskmedewerkers en/of inhoudelijke experts van RWS en/of Deltares aanwezig zijn bij de regionale en centrale bijeenkomsten van KKP en u wordt regelmatig op de hoogte gehouden via deze nieuwsbrief.

Mocht een schriftelijk of telefonisch antwoord dan wel advies niet volstaan, bestaat de mogelijkheid voor een bezoek op locatie, vanzelfsprekend altijd in overleg.

Hebt u vragen of behoefte aan ondersteuning? Ga naar www.helpdeskwater.nl.

U kunt daar ook de WBI software downloaden, bijeenkomsten en evenementen vinden in de agenda en cases bekijken in het voorbeeldenboek. Het voorbeeldenboek zal telkens worden uitgebreid.

U kunt uw vraag stellen door gebruik te maken van "Stel een vraag" bovenin de donker gele balk.