Waterveiligheidsportaal

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling over de beoordeling en versterking van primaire waterkeringen tussen de waterkeringbeheerders, de ILT en het directoraat-generaal Water en Bodem(DGWB). Het portaal is door het Informatiehuis Water (IHW) ontwikkeld in opdracht van de Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Voor de rapportage over de beoordeling van hun keringen dienen keringbeheerders de beoordelingsresultaten en onderliggende gegevens – denk aan schematisaties en beschrijvingen zoals het logboek – te uploaden in het Waterveiligheidsportaal.

Aan de hand van de rapportage controleert de ILT of de beoordeling conform alle eisen is uitgevoerd. De uitkomst van deze controle vermeldt de ILT weer op het Waterveiligheidsportaal.

DGWB stelt op basis van alle gerapporteerde beoordelingsresultaten de landelijke rapportage van de beoordelingsronde op. Deze rapportage wordt door de minister aan de Tweede Kamer gestuurd.

Keringbeheerders kunnen waterkeringen die niet aan de normen voldoen, via het portaal voor versterking aanmelden bij het HWBP. Het HWBP stelt vervolgens de prioritering en het uiteindelijke versterkingsprogramma – dat jaarlijks wordt vastgesteld – via het Waterveiligheidsportaal beschikbaar.