Waterveiligheidsportaal

Het Waterveiligheidsportaal (WVP) is een informatiesysteem dat de informatie-uitwisseling ondersteunt rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Op basis hiervan wordt in het WVP een landelijk veiligheidsbeeld geformeerd.

Voor de beoordeling van de primaire waterkeringen (conform de nieuwe veiligheidsnormen (2017) en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). De waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn hiervoor verantwoordelijk. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat dit conform het WBI gebeurt. Trajecten die versterkt moeten worden, kunnen worden aangemeld als versterkingsproject bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de tussen- en eindrapportages voor deze beoordelingsronde.

De gegevensuitwisseling tussen alle betrokken organisaties binnen deze processen vindt plaats middels het WVP. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving (achter een login). Het landelijk veiligheidsbeeld en de data waarop dit beeld is opgebouwd, is Open Data en beschikbaar voor het publiek.

Het WVP is in beheer bij het Informatiehuis Water. Hier is meer achtergrondinformatie over het WVP is opgenomen. Voor vragen en het verkrijgen van gebruikerstoegang kan contact worden opgenomen met de Servicedesk IHW

Naar het Waterveiligheidsportaal