Veilig bouwen op het strand

Het programma Beheer en Onderhoud Kust voorziet collega’s van de laatste inzichten op het gebied van kustonwikkeling. Deze inzichten krijgen ook een plekje in het Uitvoeringskader vergunningverlening kust. Het uitvoeringskader wordt momenteel geactualiseerd. De kust is niet overal hetzelfde, toch hanteert Rijkswaterstaat op alle plekken eenzelfde beheerbeleid. Dit beleid wordt in het nieuwe kader onderbouwd. Naar verwachting ligt het geactualiseerde kader eind  2020 klaar. Anita Paap vertelt hoe het kader binnen het onderzoeksprogramma past.

BOK-NB1-jul20-artikel4

‘Het Uitvoeringskader vergunningverlening kust is het standaard document waaraan wij aanvragen voor strandbebouwing toetsen’, vertelt Anita. ‘Alle diensten gebruiken het voor bebouwing op de hele zandige kust van Nederland. Komt er een nieuwe bebouwing? Dan staat in het Uitvoeringskader aan welke eisen het moet voldoen. Het gaat over strandpaviljoens, maar ook over bebouwing van reddingbrigades, watersportverenigingen, strandhuisjes en andere objecten.’

Schade voorkomen

Strandbebouwing moet aan bepaalde eisen voldoen zodat het kustfundament beschermt blijft en duinen voldoende ruimte hebben om aan te groeien. Vooral tijdens het stormseizoen is het namelijk mogelijk dat strandbebouwing weggespoeld wordt. Dat kan schade aanrichting aan de duinen, aan naast of achter de duinen gelegen bebouwing, maar ook aan zeevaart als grote stukken mee het water in getrokken worden.

Er is een verschil tussen de eisen voor seizoens- en voor jaarrond bebouwing. Als een paviljoen jaarrond op het strand wil staan, moet het een palenfundering hebben. De palenfundering zorgt ervoor dat zand kan doorstuiven en bovendien blijft het paviljoen stabiel op die plek. Ook is het niet toegestaan om gelaste constructies, metselwerk, gestorte betonnen of andere monoliet constructies te plaatsen, omdat een paviljoen in stukken uit elkaar moet kunnen vallen bij storm of een hevige stormvloed.’

Ruimte voor duin, beheer en onderhoud en hulpdiensten

Voor de doorstuiving van zand en aangroei van duinen zijn er eisen in de afstand tussen de jaarrond paviljoens opgenomen. De afstand van de bebouwing tot de duinvoet wordt door de waterkeringbeheerder bepaald. Voor alleen de noordelijke eilanden, behalve Texel, is dat Rijkswaterstaat. Voor de overige kustvlakken zijn dat de desbetreffende waterschappen.

Vergunningen

Het verlenen van vergunningen is een samenspel tussen Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten. De gemeente gaat over de Omgevingsvergunning en Rijkswaterstaat als waterbeheerder bepaalt samen met een waterschap als waterkeringbeheerder of een paviljoen een Watervergunning krijgt. Om op het strand te bouwen zijn beide vergunningen nodig.

Uitzondering door corona

‘Dit jaar wordt er voor sommige paviljoens een uitzondering gemaakt. Door de coronapandemie hebben veel ondernemers een tegenvallend jaar gehad. Om de kosten van af- en opbouwen dit jaar te vermijden, hebben we ingestemd met het verzoek om seizoensgebonden paviljoens te laten staan. Wel met de nodige restricties, zo mag bijvoorbeeld alleen het hoofdgebouw blijven staan. En is ook natuurlijk weer toestemming van de gemeente noodzakelijk.