Beheerbibliotheken: alle kustkennis samengevat

Het kennisprogramma Beheer en Onderhoud van de Nederlandse Kust (B&O Kust) beantwoordt onderzoeksvragen over zandsuppleties en vergroot de kennis van het kustsysteem. In de loop der jaren zijn er veel studies afgerond en is er een hoop kennis over het kustsysteem ontwikkeld. Om die informatie overzichtelijk te houden, startte Deltares in 2012 met het opzetten van beheerbibliotheken: een overzicht van al onze kennis van de Nederlandse kust.

De beheerbibliotheken begonnen met de vraag: wat weten we inmiddels van de kust? Deze kennis was verzameld in verschillende rapporten, onderzoeken, papers en presentaties. Om het overzicht te houden, werd alle informatie gebundeld. Ellen Quataert, onderzoeker bij Deltares, beheert de beheerbibliotheken. ‘Voor elk kustvak, van Zeeuws-Vlaanderen tot Schiermonnikoog, verzamelen we kennis en die maken we inzichtelijk in een eigen rapport. De toestand van het strand, of de kustlijn zich terugtrekt of juist uitbouwt en wat er vlak achter de duinen gebeurt.’

De beheerbibliotheken worden om de 4 jaar geüpdatet. Iets wat 5 jaar geleden is onderzocht, kan inmiddels achterhaald zijn. Deltares voegt de meest recente kennis aan ieder document toe en actualiseert alle kaarten en figuren.

Alle relevante info op één plek

‘Onze specialisten bij Deltares leveren een bijdrage aan de beheerbibliotheek gebaseerd op de meest relevante onderzoeken en rapporten. Het gaat dan niet alleen om onderzoek, foto’s of bodemkaarten van Rijkswaterstaat of Deltares, maar ook van bijvoorbeeld universiteiten. Alle relevante informatie krijgt een plek in de beheerbibliotheek.’

De informatie is vrij toegankelijk via de wiki van Deltares. Dat is handig voor beheerders, maar natuurlijk ook voor studenten en onderzoekers. De rapporten zijn in principe grote samenvattingen van alle kennis van de kust en daarom een perfect startpunt voor een nieuw onderzoek of advies.

Toepasbare kennis voor beheerders

Ellen: ‘We schrijven deze beheerbibliotheken voor Rijkswaterstaat. Zij vertellen ons welke informatie ze nodig hebben, en wij zorgen dat het in de beheerbibliotheken komt te staan. We vatten zoveel mogelijk samen en maken teksten minder technisch. Het moet toepasbare informatie zijn, zodat het ook voor beheerders bruikbaar is.’

Pilot voor het grotere publiek

De beheerbibliotheken zijn nu nog vrij statische bestanden. Dit jaar start Deltares met een pilotwebsite. De informatie uit de beheerbibliotheek wordt op een website met zoekfunctie geplaatst om het bruikbaarder en vindbaarder te maken. Ellen hoopt dat de informatie zo een breder publiek bereikt.

‘Mensen bij Rijkswaterstaat en Deltares kennen de beheerbibliotheken wel. Maar daarbuiten is het nog niet heel bekend. De pilot met de website maakt het makkelijker de kennis te delen en de connectie met andere B&O Kust-producten, zoals de Kustviewer, te maken. Ook kunnen we de beheerbibliotheken meer frequent updaten met de nieuwste kennis.’