Ecologische monitoring

We doen ecologisch onderzoek in het Amelander Zeegat om verschillende redenen.

Als eerste is het belangrijk om de uitgangssituatie (nulmeting) van de ecologie in kaart te brengen. Dit is gedaan tijdens de meetcampagne in het Amelander Zeegat het najaar van 2017. Daarnaast is er weinig bekend over het ecosysteem in zeegaten, omdat dit lastig te bereiken gebieden zijn. Met dit onderzoek vergroten we onze kennis over de ecologie en morfologie in buitendelta’s.

Vanaf maart 2018 tot februari 2019 is de pilotsuppletie aangelegd. In juni 2019 hebben we de eerste ecologisch metingen gedaan naar de aanleg van de suppletie. In september doen we een tweede meting. Ook in 2020 staan nog vervolgmetingen op de planning. Op basis van de nulmeting en metingen na aanleg van de suppletie, kunnen we bepalen welk effect de suppletie op de ecologie heeft. En hoe het herstelproces van bodemorganisme en bodemvis populaties verloopt na zo’n suppletie. Uiteindelijk is ons doel om te weten hoeveel en waar suppleties kunnen plaatsvinden om de effecten op de ecologie zo klein mogelijk te houden.

In de rapporten (zie rechterkolom) vindt u informatie over meetlocaties, het werkplan en de onderzoeksrapporten.