Waterveiligheid

Waterkeringen

IM140516IV004 Afsluitdijk_3317

Nederland kent een uitgebreid stelsel van primaire en regionale waterkeringen.

Kust

Zandmotor - Foto: Rijkswaterstaat

De Nederlandse kust beschermt ons land tegen de zee. Daarnaast verandert het klimaat en daal de bodem.

HWBP

Dijkversterking - Foto: Tineke Dijkstra

Doel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is om de primaire waterkeringen die in deze derde toetsronde zijn afgekeurd, te versterken.

Piping

Zandmeevoerende wellen - Foto: Rijkswaterstaat

Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken.

KPR

Dijk met steenbekleding - Foto: Tineke Dijkstra

Het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) ondersteunt en adviseert bij het toepassen van de risicobenadering, het duiden van de nieuwe normen en het toepassen van het Ontwerpinstrumentarium.

VNK is de voorloper van het KPR.

Rivier

Rivier Maas - Foto: Joop van Houdt

We kunnen het gedrag van de Nederlandse rivieren alleen goed begrijpen, en de rivieren goed beheren, door ze te beschouwen als onderdeel van gehele, grensoverschrijdende stroomgebieden.

Crisismanagement

Demontabele kade bij hoog water in Venlo - Foto: Tineke Dijkstra

Bij overstroming, watertekort en waterverontreiniging komen de Landelijke Coördinatiecommissies van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) in actie.

Gestelde vragen

Vraag

Binnen de Helpdesk Water worden vragen gesteld. Hier treft u eerder gestelde vragen over niet WBI onderwerpen.