arenicolamethode

De zeepier Arenicola marina komt veel voor op platen en slikken in het mariene getijdegebied. Ze graven lange gangen in het slibrijke zandige sediment, waarin ze fourageren op de organische stof. Ze kunnen tot ruim een halve meter diep in het zand voorkomen waarbij ze zich vaak in de zuurstofarmere grijze sedimentlagen bevinden. In de ecotoxicologie wordt de zeepier ondermeer gebruikt om de acute toxiciteit van een zandrijk sediment te beoordelen.