Ammoniumbestendige test Specie

In dit rapport wordt de respons van Corophium volutator vergeleken op de aanpassing aan het huidige testsysteem bij 3 veldmonsters, waarbij sprake is van een lage toxiciteit t.g.v. chemische verontreinigingen en een hoge ammoniumtoxiciteit. Tevens wordt gekeken of het aangepaste testsysteem leidt tot een minder frequente overschrijding van de ammoniumrandvoorwaarden in de orophium-test. Tegelijkertijd wordt er met chemische metingen nagegaan of de vermindering van de hoeveelheid sediment niet leidt tot een verlaging van andere, met name wateroplosbare toxische stoffen.