163422 Notitie literatuurscan

De literatuurscan heeft als hoofddoel een objectieve, signalerende waarde voor de volgende onderdelen:

  • Voor welke stoffen, die in de CTT zijn opgenomen aangevuld met stoffen die in de eerste conclusies van de inhoudelijke evaluatie CTT naar voren komen, is/wordt (inter)nationale regelgeving opgesteld?
  • Welke aanknopingspunten geven andere beleidsstukken voor het integreren van het bestemmen van baggerspecie in het waterbeheerspoor? En welke knelpunten?

Belangrijke thema's daarbij zijn:

  • doelstelling duurzame watersystemen;
  • monitoring waterkwaliteit en resterende probleemstoffen;
  • aanpak verontreinigende bronnen.
  • welke aanknopingspunten en knelpunten geven andere beleidsstukken om baggerspecie als product te zien en niet meer als afvalstof?

Daarnaast worden op basis van de literatuurscan aanbevelingen gedaan als aanzet voor de toekomstvisie. In deze notitie wordt verslag gedaan van de uitgevoerde literatuurscan.