60753 RWS Zoute Bagger NL

De ontwikkeling van de toekomstvisie en in samenhang hiermee de evaluatie van de CTT vormen de scope van het project ‘Integrale Toekomstvisie Zoute Bagger’. In het bijbehorende projectplan is aangegeven dat als eerste (deel)product een visiedocument wordt opgesteld. Het voorliggende document geeft hier invulling aan in de vorm van een streefbeeld voor het omgaan met baggerspecie in het mariene milieu.