AKWA 02.001 De omgeving serieus nemen

In het afgelopen decennium is gaandeweg steeds meer ervaring opgedaan met waterbodemprojecten. De tijd is daarom rijp om de opgedane ervaringen tegen het licht te houden. Voorliggend rapport biedt zo’n synthese, vanuit het perspectief van “communicatie”. Doel van het onderzoek is het analyseren en evalueren van communicatieprocessen rond waterbodemprojecten die door Regionale Directies en Specialistische Diensten van Rijkswaterstaat worden gehanteerd. Ook de maatschappelijke context rond waterbodemprojecten is meegenomen om leerpunten en aanbevelingen te formuleren voor communicatie over waterbodemprojecten.